Nostoapuvälineet, putoamissuojaimet, taljat

Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastukset ja huollot

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan irtainta laitetta tai välinettä, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty nostolaitteeseen ja joka sijoitetaan nostolaitteen ja kuorman väliin tai kiinnitetään itse kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua sen nostamiseksi.

 

Tarkastuskohteita ovat  esimerkiksi kettinkiraksit, teräsköysiraksit, nostovyöt, päällysteraksit, levynnostotarraimet.

 

Tarkastuksessa ilmenneet turvallisuuteen vaikuttavat viat ja puutteellisuudet sekä suoritetun tarkastuksen ajankohta kirjataan asianmukaisesti pöytäkirjaan.

Nostoapuvälineissä tulee olla seuraavat merkinnät:

  • suurin sallittu kuorma
  • tarraimissa nostettavan kappaleen pienin ja suurin sallittu paksuus tai leveys
  • valmistus / sarjanumero
  • valmistajan / toimittajan nimi
  • vuoden 1995 jälkeen valmistetuissa   CE -merkintä

Levyjen nostoihin käytetään tarraimia. Tarrain on tarkoitettu vain yhden levyn nostoon kerrallaan.

 

Kettinkiraksi on kettingistä ja siihen liitetyistä varusteista koottu nostoapuväline. Se voi olla yksi- tai useampihaarainen. Raksiin tulevien varusteiden tulee olla vähintään yhtä lujia kuin kettinki.

Rakseissa tulee olla levyke, johon on merkitty suurimmat sallitut kuormat eri kuormitustilanteissa.

Uusien nostoapuvälineiden hankinnan voisi keskittää työpaikalla muutamille luotettaville toimittajille. Näin saadaan helpommin neuvoja ja tarvittaessa asiantuntija-apua. 

Sivun alkuun

Etusivulle

 

Putoamissuojainten määräaikaistarkastukset

Valjaita, köysiä ja turvatarraimia käytetään turvaamaan henkilön turvallisuus työkohteissa, joissa on putoamisen vaara.

Tarkastan tukivyöt,  turvaköydet, turvavaljaat, pylväskengät.

Putoamissuojaimille on tehtävä määräaikaistarkastukset kerran vuodessa.
Määräaikaistarkastuksilla voidaan valvoa mm. tuotteiden vanhenemisen ja kulumisen sekä kemikaalien aiheuttamaa tuotteiden heikkenemistä ja estää huonokuntoisten suojainten jatkuva käyttäminen.

Määräaikaistarkastuksesta tehdään merkintä suojaimeen ja suojaimen käytön seurantalomakkeelle. Merkinnöistä ilmenee myös tarkastajan tiedot. Lisäksi tehdään pöytäkirja, josta ilmenee milloin ja mitä tuotteita on tarkastettu, millaiset havainnot on tehty ja kuka teki tarkastuksen. 

Sivun alkuun

Etusivulle

Taljat

Lue lisää käsikäyttöisten nostotaljojen tarkastuksista.

Sivun alkuun

Etusivulle

 

Jatkuva koulutus takaa ammattitaitoni.