Taljojen määräaikaistarkastukset

 

 

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008, 1 luku, 5 §

Työvälineen toimintakunnon varmistaminen

Työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. 

 

Huollossa taljat puretaan, puhdistetaan ja tarkistetaan osien kunto. Tarvittaessa vaihdetaan uusia osia kuluneiden tilalle.

Lopuksi talja koekäytetään, jotta voidaan olla varmoja sen toimivuudesta.

Jokaiseen taljaan tehdään tarkastuksesta merkintä ja pöytäkirja, johon merkitään kaikki ko. taljaa koskevat tiedot.

 

Etusivulle